Trebate se prijaviti da biste vidjeli košaricu.

prepare("SELECT * FROM sepet WHERE ip=?"); $sepetkontrol->execute(array($ip)); if ($sepetkontrol->rowCount()) { $uysepet = $DB->prepare("SELECT * FROM urunler INNER JOIN sepet ON urunler.urunid = sepet.urunid WHERE sepet.ip=? ORDER BY sepet.sepetId DESC"); $uysepet->execute(array($ip)); foreach ($uysepet as $sepet) { $sepFiy = $sepet['fiyat']+$sepet['ekfiyat']; $sepetFiyat = number_format($sepFiy, 2, ',', '.'); ?>
IMAGE PROIZVODA IME PROIZVODA JEDINIČNA CIJENA KOLIČINSKA STAVKA EXTRA CIJENA UKUPNA CIJENA IZBRISATI PROIZVOD
urun

KM KOLIČINSKA STAVKA KM KM

KUPOVANJE DETALJI

INFORMACIJE O PLAĆANJU
query("SELECT SUM(kdv) FROM sepet WHERE ip='$ip'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); foreach( $query as $row ){?>
Suma stavke : KM
$modul['ukargo']){?>
Trošak isporuke :Besplatna dostava
'0'){?>
Diskontna stopa kupona : - KM
Iznos koji treba platiti KM
Trošak isporuke : KM
'0'){?>
Diskontna stopa kupona :- KM
Iznos koji treba platiti KM
prepare("SELECT * FROM sepet WHERE ip=?"); $sepetkontrol->execute(array($ip)); if ($sepetkontrol->rowCount()) { $uysepet = $DB->prepare("SELECT * FROM urunler INNER JOIN sepet ON urunler.urunid = sepet.urunid WHERE sepet.ip=? ORDER BY sepet.sepetId DESC"); $uysepet->execute(array($ip)); foreach ($uysepet as $sepet) { $sepFiy = $sepet['fiyat']+$sepet['ekfiyat']; $sepetFiyat = number_format($sepFiy, 2, ',', '.'); ?>
IMAGE PROIZVODA IME PROIZVODA JEDINIČNA CIJENA KOLIČINSKA STAVKA EXTRA CIJENA UKUPNA CIJENA IZBRIŠITE PROIZVOD
urun

KM KOLIČINSKA STAVKA KM KM

KUPOVANJE DETALJ

INFORMACIJE O PLAĆANJU
query("SELECT SUM(kdv) FROM sepet WHERE ip='$ip'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); foreach( $query as $row ){?>
Suma stavke : KM
$modul['ukargo']){?>
Trošak isporuke :Besplatna dostava
'0'){?>
Diskontna stopa kupona :- KM
Iznos koji treba platiti KM
Trošak isporuke : KM
'0'){?>
Diskontna stopa kupona :- KM
Iznos koji treba platiti KM